Slagschaduw beperking

Lagerwey begrijpt de potentiele impact van slagschaduw van de rotorbladen op omwonenden en nabije bedrijven. Wij bieden een systeem voor beperking van slagschaduw aan, het Lagerwey Shadow Flicker Mitigation System (LW SFMS). Dit systeem voldoet aan alle regelgeving en zorgt ervoor dat de slagschaduw tot een minimum wordt beperkt. Het LW SFMS opereert automatisch zonder menselijke interventie. De uitvaltijd van de turbine is daarmee beperkt en verliezen worden geminimaliseerd.

Ons systeem voor beperking van slagschaduw beperking kan worden uitgebreid met metingen van bijvoorbeeld windsnelheid en specifieke momenten van de dag. Hiermee kunnen wij u extra, locatie specifieke oplossingen bieden.