Windpionier Henk Lagerweij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen is Henk Lagerweij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn jarenlange pionierswerk in de windenergie. Henk Lagerweij ontving de onderscheiding uit handen van de Barneveldse burgemeester Asje van Dijk.

Henk Lagerweij stond aan de basis van de windindustrie in Nederland. Zijn passie was en is om ‘de wind te vangen en om te zetten in nuttige energie’. Als een van de eerste in de wereld ontwikkelde en bouwde hij een windturbine die stroom kon leveren aan het elektriciteitsnet. In de jaren zeventig waren dat nog kleine turbines die ternauwernood voor 1 huishouden stroom opwekten, tegenwoordig levert één windmolen aan wel 15.000 huishoudens stroom.

Het bedrijf Lagerwey dat deze turbines heeft gemaakt en naar hem werd vernoemd, kende naast successen ook tegenslagen. Een weerspiegeling van de vaak weerbarstige groei van de windenergie sector. Toch bleef Henk Lagerweij geloven in de kracht van de wind. Tijdens de oliecrisis waren het de hoge prijzen van fossiele brandstoffen die windenergie attractief maakten en meer recent de noodzakelijke overgang naar een duurzame energievoorziening. Iets waar Henk Lagerweij altijd in heeft geloofd.

Zijn filosofie was ‘wat er niet in zit kan niet kapot gaan’. Dit vertaalde zich in zeer degelijke en betrouwbare “direct drive” windturbines zonder tandwielkasten en een minimaal aantal bewegende onderdelen. Deze nuchtere aanpak van zaken en de betrouwbaarheid spraken de markt aan. In totaal zijn meer dan 1.200 Lagerwey windturbines gebouwd en draaien ze nog steeds in landen als Nederland, Japan, India en Canada.

Innovatief
Met een klein team heeft Henk Lagerweij de afgelopen tien jaar een aantal innovaties van wereldformaat op zijn naam geschreven. Eerst ontwierp hij een modulaire stalen toren waardoor masten van windturbines recyclebaar en goedkoper werden. Zijn volgende innovatie was de ‘Klimmende Kraan’, die de opbouw en recycling van windmolens goedkoper en eenvoudiger maakt.

De recent aangegane samenwerking van het bedrijf Lagerwey met het Duitse Enercon maakt het mogelijk dat deze Hollandse innovaties nu op wereldschaal ingezet gaan worden: een kroon op het werk van Henk Lagerweij en iets waar hij en zijn team met recht trots op kunnen zijn.